OBVESTILO

Na podlagi Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 105/08 in 48/09) ter 25 in 26 člena Odloka  o pokopališkem redu na območju Občine Postojna in KS Studeno obveščamo, da:

Grob št:
35, 48/48A, 58, 60, 62, 73, 93, 98, 111, 113, 137, 187, 201, 212/213, 218/219/220, 224
na pokopališču Studeno nima najemnika z urejenim najemnim razmerjem.

S tem v zvezi pozivamo vse morebitne zainteresirane najemnike groba, da kontaktirajo upravljalca pokopališča glede sklenitve najemne pogodbe za navedeni grob.

V skladu z zgoraj navedenim Odlokom, bo v primeru, da po 60 dneh od objave obvestila na grobu, oglasni deski pred pokopališčem, oglasni deski v cerkvi ter na spletni strani KS Studeno najemna pogodba za zgoraj navedeni grob ne bo sklenjena, okvir groba, spomenik in druga oprema groba odstranjena, prostor za grob pa pripravljen za oddajo.

KS Studeno, Studeno 68

info@ks.studeno.com

PDF

Opravljanje vzdrževalnih del v KS Studeno

Kandidati, ki želite opravljati vzdrževalna dela v Krajevni skupnosti Studeno (urejanje zelenic in pokopališča, čiščenje spomenikov, drugo čiščenje skupnih krajevnih prostorov in ostala dela po dogovoru svetom krajevne skupnosti Studeno) se lahko prijavite do 31.12.2019 na naslov info@ks.studeno.com, navedite svoje kontaktne podatke. Dogovor za opravljanje del bo sklenjen za eno leto, do 31.12.2020 za  plačilo 1.200 eur bruto za celo leto. Kandidati morate imeti svoje orodje ter morate izpolnjevati starostni pogoje: stari morate biti najmanj 15 let.